Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Јавне набавке - Тендери

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки за 2016. годину

План набавки за 2017. годину

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 1

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 2

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 3

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 4

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 5

План набавки за 2018. годину

 

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 13/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Рок за подношење понуде: 16.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 1-2018

Предмет лицитације: ПРОДАЈА ДРВЕТА НА ПАЊУ
Рок за подношење понуде: 22.03.2018. год.

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

Измењени јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 12/2018

Предмет јавне набавке: ПОСЛОВИ НА ЗАШТИТИ И ГАЈЕЊУ ШУМА У РАСАДНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Рок за подношење понуде: 05.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 11/2018

Предмет јавне набавке: ДОЗНАКА И ФАРБАЊЕ ГРАНИЦА У Н.П. ТАРА

Рок за подношење понуде: 05.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 10/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Рок за подношење понуде: 22.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 9/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - АУТО ГУМЕ

Рок за подношење понуде: 23.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 8/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација 

Измењено обавештење

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о доделу уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору 71а

Обавештење о закљученом уговору 31а

Обавештење о обустави поступка 50 и 52

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 7/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Административне услуге на пословима јавних набавки

Рок за подношење понуде: 31.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 6/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге презентације на контролно-информативном пункту

Рок за подношење понуде: 31.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Бр. јавне набавке: 5/2018

 Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто делови

 Рок за подношење понуде: 09.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију бр. 1

Одлука о додели уговора за пратију бр. 2

Одлука о додели уговора за партију бр. 3

____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 3/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива

Рок за подношење понуде: 19.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Питања и одговори бр. 2

Питања и одговори бр. 3

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

_____________________________________________________________________________________________________ 

Предмет: Јавни позив за уговарање продаје дрвних сортимената за 2018. годину

Рок за подношење понуде: 25.12.2017. године
Јавни позив

Образац захтева

_______________________________________________________________________________________________________ 

Бр. лицитације: 3-2017

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
Рок за подношење понуде: 09.10.2017. године

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 4/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - феромони

Рок за подношење понуде: 25.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 2/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Пластичне плочице и алат за обележавање трупаца

Рок за подношење понуде: 17.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 1/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

Рок за подношење понуде: 22.12.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - групација 1

Одлука о додели уговора - групација 2

Одлука о додели уговора - групација 3

Одлука о додели уговора - групација 4

Одлука о обустави поступка јавне набавке за партије: 1.2.6, 1.4.1, 1.4.2, 4.3.1 и 4.4.1

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о обустављеном поступку јавне набавке за партије: 1.2.6, 1.4.1, 1.4.2, 4.3.1 и 4.4.1

_____________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 37/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге обележавања граница у Националном парку Тара

рок за подношење понуде: 17.11.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 36/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

рок за подношење понуде: 07.11.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

_____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 35/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

рок за подношење понуде: 20.10.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 34/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХТЗ ОПРЕМА

рок за подношење понуде: 22.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

_____________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 33/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Огрев за грејање на чврсто гориво (Пелет)

рок за подношење понуде: 11.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 32/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Израда крова на објекту на Предовом крсту

рок за подношење понуде: 14.09.2017. године

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 31/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Парно грејање

рок за подношење понуде: 06.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

____________________________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 30/2017

Предмет јавне набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената - Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу - самарица у Газдинској јединици Црни врх одељења: 12-а, 16-а, 17-а и 63-а

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

_______________________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 29/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Плочице за обележавање трупаца

рок за подношење понуде: 28.08.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

_________________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 28/2017

 Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Противпожарна опрема

 рок за подношење понуде: 28.08.2017. године

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 2-2017

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 17.08.2017. године

Јавни позив за лицитациону продају

____________________________________________________________________

Бр. лицитације: 1-2017

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 02.08.2017. године

Јавни позив за лицитациону продају

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 27/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Поправка шумских камионских путева

рок за подношење понуде: 25.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 ___________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 26/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - GPS (тачност испод 1 m) са теренским програмом

рок за подношење понуде: 24.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 ___________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 25/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Опрема за праћење промета дрвних сортимената (PDA уређаји са преносним штампачима)

рок за подношење понуде: 24.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 24/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Уређење платоа на Митровцу - друга фаза

рок за подношење понуде: 28.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 23/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумског пута

рок за подношење понуде: 11.08.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор бр. 2

Измена и допуна конкурсне документације

Измењена и допуњена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 22/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Транспортер возило

рок за подношење понуде: 10.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 21/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге премије осигурања

рок за подношење понуде: 18.05.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

  ___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 20/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге транспорта (утовар и истовар дрва)

рок за подношење понуде: 05.05.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 19/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Дознака и фарбање граница у НП Тара

рок за подношење понуде: 04.05.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 18/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева

рок за подношење понуде: 05.06.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор бр. 2

Питање и одговор бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 17/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге обележавања граница у Националном парку Тара

рок за подношење понуде: 10.04.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 16/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Електрична енергија 

рок за подношење понуде: 28.04.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

__________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 15/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервни делови за моторне тестере Husqvarna 372

рок за подношење понуде: 05.04.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 14/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Грађевински материјал

рок за подношење понуде: 24.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 _______________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 13/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената - поновљен поступак

рок за подношење понуде: 18.04.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о обустави поступка - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

___________________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 12/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Средства за одржавање хигијене

рок за подношење понуде: 22.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 _______________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 11/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - Фунгициди

рок за подношење понуде: 20.03.2017. године

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 _______________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 10/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - Феромони

рок за подношење понуде: 17.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 09/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Нега садног материјала

рок за подношење понуде: 16.03.2017. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 08/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Заштита и санација шума

рок за подношење понуде: 15.03.2017. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 07/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Минибуси

рок за подношење понуде: 27.03.2017. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке : 6/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Ауто делови

рок за подношење понуде: 21.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 5/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Теренско возило

рок за подношење понуде: 02.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

__________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 04/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Плочице за обележавање трупаца

рок за подношење понуде: 07.02.2017. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 03/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ

рок за подношење понуде: 13.02.2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 2/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто гуме

рок за подношење понуде: 06.02.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 1/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

рок за подношење понуде: 23.01.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора за групацију 1

Одлука о додели уговора за групацију 2

Одлука о додели уговора за групацију 3

Одлука о додели уговора за групацију 4

Одлука о обустави поступка за партије 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 и 4.2.1 из групације 4

  ___________________________________________________________________________________________________

Предмет: Јавни позив за уговарање продаје дрвних сортимената за 2017. годину

рок за подношење понуде: 26.12.2016. године
Јавни позив за 

Образац захтева

________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 28/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампани материјал - поновљен поступак

рок за подношење понуде: 28.11.2016. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 27/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Kанцеларијски материјал

рок за подношење понуде: 25.11.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 26/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Теренска возила

рок за подношење понуде: 05.12.2016. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 25/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампани материјал

рок за подношење понуде: 14.11.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о обустави поступка - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о обустави поступка - Партија 6

Обавештење о закљученом уговору  - Партија 1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору  - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору  - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору  - Партија 5

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 6

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 24/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХТЗ опрема

рок за подношење понуде: 13.10.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 23/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива

рок за подношење понуде: 21.10.2016. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације 

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора за партију 1 - на основу решења Републичке комисије

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о наставку поступка јавне набавке у којем је поднет Захтев за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - на основу решења Републичке комисије

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

_______________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 3-2016

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 27.09.2016. године

Јавни позив за продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 22/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева

рок за подношење понуде: 17.10.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 21/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Огрев за грејање на чврсто гориво (Пелет)

рок за подношење понуде: 15.09.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 20/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Mоторне тестере

рок за подношење понуде: 14.09.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 19/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева

рок за подношење понуде: 29.08.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 18/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Уређење платоа Митровац

рок за подношење понуде: 22.08.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 2

Измењена конкурсна документација бр. 2

Питања и одговор бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 2-2016

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 18.07.2016. године

Јавни позив за лицитациону продају 

__________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 17/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева

рок за подношење понуде: 18.07.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

__________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 16/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Теренска возила

рок за подношење понуде: 13.06.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 15/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Противпожарна опрема

рок за подношење понуде: 30.05.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 14/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге у шумарству

рок за подношење понуде: 26.05.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 13/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге премије осигурања

рок за подношење понуде: 19.05.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

Одлука о додели уговора - Партија 1 

Одлука о додели уговора - Партија 2 

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5 

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

___________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 12/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  -  Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената (поновљени поступак)

 рок за подношење понуде: 08.07.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 11/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто гуме

рок за подношење понуде: 18.05.2016. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о додели уговора 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о наставку поступка јавне набавке у којем је поднет Захтев за заштиту права

Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

_______________________________________________________________________

 

Бр. јавне набавке: 10/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Електрична енергија

рок за подношење понуде: 10.05.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

Бр. лицитације: 1-2016

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 09.05.2016. године
Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_____________________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 09/2016 

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервни делови за моторне тестере Husqvarna 372

рок за подношење понуде: 24.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом угговору

_______________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 08/2016 

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Грађевински, електро, водоводни и остали материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка

рок за подношење понуде: 22.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

_______________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 07/2016

 Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Поправка и изградња шумских влака

 рок за подношење понуде: 17.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 _____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 05/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Радне машине и уређаји - Тракторска фреза

рок за подношење понуде: 01.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 ___________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 04/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге поправки и одржавања механизације

рок за подношење понуде: 29.02.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5 

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 03/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Заштита и санација шума

рок за подношење понуде: 19.02.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 2/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто делови

рок за подношење понуде: 07.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора  - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

 ___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 1/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

рок за подношење понуде: 01.02.2016. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Групацију 1

Одлука о додели уговора за Групацију 2

Одлука о додели уговора за Групацију 3

Одлука о додели уговора за Групацију 4

________________________________________________________________________

Предмет: Јавни позив за склапање уговора о продаји дрвних сортимената за 2016.

рок за подношење понуде: 29.12.2015. године
Јавни позив за склапање уговора 

__________________________________________________________________

 

Бр. лицитације: 4-2015
Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 11.12.2015. године
Јавни позив за лицитациону продају 

__________________________________________________________________

 

Бр. јавне набавке: 28/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Униформе за чуварску службу

рок за подношење понуде: 30.11.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

______________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 27/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Реконструкција канализационе мреже Митровац

рок за подношење понуде: 02.11.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 26/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Kaнцеларијски материјал

рок за подношење понуде: 27.10.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 

Питања и одговори бр. 2

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

_________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 3-2015
Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 12.10.2015.
Јавни позив за лицитациону продају    

 ________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 25/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХТЗ опрема

рок за подношење понуде: 15.10.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

 Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

______________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 24/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Огрев за грејање на чврсто гориво

рок за подношење понуде: 25.09.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 ____________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 17/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампани материјал

рок за подношење понуде: 29.09.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3 и 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 23/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива

Рок за подношење понуде: 08.10.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

___________________________________

Бр. јавне набавке: 22/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Aуто гуме за противпожарна возила

рок за подношење понуде: 10.08.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 21/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Средства за одржавање хигијене

рок за подношење понуде: 28.08.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 20/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампа и израда путоказа

рок за подношење понуде: 29.07.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________

Бр. јавне набавке: 19/2015                                                                                                                                                                                                         Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Теренско возило                                                                                                             Рок за подношење понуда: 21.08.2015. године                                                                                                                                                              

Позив за подношење понуда                                                                                                                                                                                   

Конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________

Бр. јавне набавке: 18/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Опрема за испитивање квалитета вода

рок за подношење понуде: 20.07.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________

 

Бр. јавне набавке: 16/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Кoтлoви нa биoмaсу - пелет за управну зграду

                                        ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац''

Рок за подношење понуде: 27.07.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________

Бр. јавне набавке:15/2015

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумског камионског пута Спајићи - Врело и градња мостоваа на траси пута

Рок за подношење понуде: 05.08.2015. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Обавештење о закљученом уговору 

 _________________________________

Бр. лицитације: 3-2015
Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 29.06.2015.
Јавни позив за лицитациону продају                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

_________________________________________________________________

 

Бр. јавне набавке: 14/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  - Изградња шумских путева
рок за подношење понуде: 14.07.2015. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације бр. 2

Измена конкурсне документације бр.3

Питања и одговори у вези конкурсне документације

Измена конкурсне документације бр. 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.

_______________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 13/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервни делови за моторне тестере Husqvarna 372
рок за подношење понуде: 01.06.2015. године

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 ________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 12/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Aуто гуме за теретни и путнички програм
рок за подношење понуде: 13.05.2015. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 11/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге заштита шума од сушења

рок за подношење понуде: 08.05.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 10/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге премије осигурања
рок за подношење понуде: 07.05.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена позива за подношење понуда

Измена конкурсне документације 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

____________________________________

Бр. јавне набавке: 9/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Моторне тестере
рок за подношење понуде: 17.04.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 

________________________________________________

Бр. јавне набавке: 08/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Услуге сече шума и услуге повезане са сечом шума
рок за подношење понуде: 05.05.2015. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору бр. 1

Обавештење о закљученом уговору бр. 2

Обавештење о закљученом уговору бр. 3

Обавештење о закљученом уговору бр. 4

Обавештење о закљученом уговору бр. 5

Обавештење о закљученом уговору бр. 6

Обавештење о закљученом уговору бр. 7

Обавештење о закљученом уговору бр. 8

Обавештење о закљученом уговору бр .9

Обавештење о закљученом уговору бр. 10

Обавештење о закљученом уговору бр. 11

_____________________________________________________________

Бр. лицитације: 1-2015
Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 03.04.2015.
Јавни позив за лицитациону продају

____________________________________

Бр. јавне набавке: 07/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - фунгициди
рок за подношење понуде: 01.04.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 

____________________________________

Бр. јавне набавке: 06/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Електрична енергија
рок за подношење понуде: 03.04.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________

Бр. јавне набавке: 05/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Ауто делови
рок за подношење понуде: 24.04.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 
 

____________________________________

Бр. јавне набавке: 04/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Грађевински, електро и остали материјал за текућа одржавања опреме и простора Националног парка
рок за подношење понуде: 04.03.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

___________________________________________

Бр. јавне набавке: 03/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге поправки и одржавања механизације
рок за подношење понуде: 05.03.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 
 
 
 

_________________________________________________

Бр. јавне набавке: 02/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - заштитних средстава за заштиту шума (феромон IT, PCh, PC, IS ,TL)
рок за подношење понуде: 13.02.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 01/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку Услуга:сече,израде,извоза и изношења дрвних сортимената
рок за подношење понуде: 27.01.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

______________________________________________________

предмет: Јавни позив за уговарање продаје дрвних сортимената за 2015. гоину
рок за подношење понуде: 29.12.2014.
Јавни позив

___________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 25/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) - телекомуникационе услуге

Рок за подношење понуда: 12.01. 2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација_

Питања и одговори у вези конкурсне документације 1

Измене конкурсне документације 1

Питања и одговори у вези конкурсне документације 2

Измене конкурсне документације 2

 

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________

Бр. лицитације: 6-2014
предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 15.12.2014.
Јавни позив за лицитациону продају

________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 23/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) - услуге ресторана

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 
 
 
_____________________________________
Бр. јавне набавке: 24/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку Услуга:Услуге одобравања кредита - по партијама
рок за подношење понуде: 29.12.2014.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација

_________________________________

Бр. јавне набавке: 22/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) метеоролошка опрема

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________

Бр. лицитације: 5-2014
предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 7.10.2014.
Јавни позив за лицитациону продају

________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 21/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

____________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 19/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) Кафа, чај и шећер

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 20/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) Опрема за метеоролошку станицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

_________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 18/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) добара Канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
___________________________________________________________________
Бр. јавне набавке: 17/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) добара ХТЗ - Радна одећа и обућа
Позив за подношење понуда

_____________________________________________________________________

Бр. лицитације: 4-2014
предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 20.08.2014.
Јавни позив за лицитациону продају

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 16/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) услуге ресторана
рок за подношење понуде: 20.08.2014.
Позив за подношење понуда

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 15/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) добра - аутогуме
рок за подношење понуде: 15.08.2014.
Позив за подношење понуда

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 14/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) услуге штампе
рок за подношење понуде: 11.08.2014.
Позив за подношење понуда
_____________________________________________________________________
Бр. јавне набавке: 13/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) услуге: сече,израде и извоза дрвних сортимената
рок за подношење понуде: 25.08.2014.
Позив за подношење понуда

_____________________________________________________________________

Бр. лицитације: 3-2014
предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 06.08.2014.
Јавни позив за лицитациону продају

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 12/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку горива и мазива за моторна возила
рок за подношење понуде: 12.08.2014.
Позив за подношење понуда

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 11/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) радови на реконструкцији шумских путева
рок за подношење понуде: 22.07.2014.
Позив за подношење понуда

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 10/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) геодетске услуге
рок за подношење понуде: 03.07.2014.
Позив за подношење понуда
_____________________________________________________________________
Бр. јавне набавке: 09/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) резервни делови за моторна возила - путнички програм
рок за подношење понуде: 25.06.2014.
Позив за подношење понуда
_____________________________________________________________________
Бр. јавне набавке: 08/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) резервни делови за моторна возила - теретни програм
рок за подношење понуде: 24.06.2014.
Позив за подношење понуда
_____________________________________________________________________
Бр. јавне набавке: 07/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) делови за моторне тестере
рок за подношење понуде: 23.06.2014.
Позив за подношење понуда
_____________________________________________________________________
Бр. јавне набавке: 06/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) за набавку услуга осигурања
рок за подношење понуде: 16.05.2014.
Позив за подношење понуда
_____________________________________________________________________
Бр. лицитације: 1-2014
предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 21.05.2014.
Јавни позив за лицитациону продају
_____________________________________________________________________
Бр. јавне набавке: 05/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) за набавку добара: Електричне енергије
рок за подношење понуде: 16.05.2014.
Позив за подношење понуда
_____________________________________________________________________
бр. јавне набавке: 04/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку Услуга:Услуге одобравања кредита - по партијама
рок за подношење понуде: 30.05.2014.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација

_____________________________________________________________________
бр. јавне набавке: 03/2014
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку Услуга:сече,израде,извоза и изношења дрвних сортимената
рок за подношење понуде:
позив за подношење понуда и конкурсна документација: ОВДЕ

_____________________________________________________________________

бр. јавне набавке: 02/2014
предмет јавне набавке: Јавна набавка клопки за хватање сипаца поткорњака
рок за подношење понуде:
позив за подношење понуда и конкурсна документација: ОВДЕ

_____________________________________________________________________

бр. јавне набавке: 01/2014
предмет јавне набавке: Јавна набавка заштитних средстава за заштиту шума (феромон IT, PCh, PP, PC, IS,BP ,TL)
рок за подношење понуде:
позив за подношење понуда и конкурсна документација: ОВДЕ

_____________________________________________________________________

бр. јавне набавке: 01/2014
предмет јавне набавке: јавна набавка велике вредности – сеча шуме
конкурсна документација

_____________________________________________________________________
бр. јавне набавке: 03/2013
предмет јавне набавке: осигурање
рок за подношење понуде:23.05.2013.године
позив за подношење понуда
конкурсна документација: 
_____________________________________________________________________
бр. јавне набавке : 06/2013
предмет јавне набавке : услуга штампања материјала
рок за подношење понуде : 28.05.2013.године
позив за подношење понуда
конкурсна документација
______________________________________________________________________ 
бр. јавне набавке :05/2013
предмет јавне набавке: геодетске услуге
рок за подношење понуде : 29.05.2013.године
позив за подношење понуда
конкурсна документација  
_______________________________________________________________________
бр. јавне набавке : 04/2013
предмет јавне набавке: замена цистерне на возилу ТАМ 150
рок за подношење понуда : 07.06.2013.године
позив за подношење понуда
конкурсна документација 
 _________________________________________________________________________
бр. јавне набавке: 07/2013
предмет јавне набавке: штампани материјал
рок за подношење понуда :1406.2013. године
позив за подношење понуда
конкурсна документација 
измењена конкурсна документација 
 ________________________________________________________________________
 бр. јавне набавке: 02/2013 ЈНВВ
предмет јавне набавке: реконструкција путева
рок за подношење понуда : 29.07.2013. године
позив за подношење понуда
конкурсна документација 

 _________________________________________________________________________
бр. јавне набавке : 08/2013 ЈНМВ
предмет јавне набавке: услуге ресторана
рок за подношење понуда : 08.07.2013.године 
позив за подношење понуда 
конкурсна документација
__________________________________________________________________________
бр. јавне набавке : 09/2013 ЈНМВ
предмет јавне набавке: потрошни материјал
рок за подношење понуда : 08.07.2013. године
позив за подношење понуда
конкурсна документација
________________________________________________________________________
бр. јавне набавке :10/2013 ЈНВМВ
предмет јавне набавке: разни прехрамбени производи
рок за подношење понуда: 08.07.2013. године
позив за подношење понуда
конкурсна документација

_________________________________________________________________________
бр. јавне набавке: 11/2013 ЈНМВ
предмет јавне набавке: канцеларијски материјал
рок за подношење понуда : 10.07.2013.године
позив за подношење понуда  
конкурсна документација
 
   _______________________________________________________________________
бр. јавне набавке : 12/2013 ЈНМВ
предмет јавне набавке: помоћне саобраћајне услуге
рок за подношење понуда : 15.07.2013. године
позив за подношење понуда 
конкурсна документација 

__________________________________________________________________________
бр. јавне набавке : 13/2013 ЈНМВ
предмет јавне набавке: израда црева високог притиска за теретни програм...
рок за подношење понуда :15.07.2013.године
позив за подношење понуда
конкурсна документација
____________________________________________________________________________ 
бр. јавне набавке : 14/2013 ЈНМВ
предмет јавне набавке: делови за моторне тестере
рок за подношење понуда : 23.07.2013.године
позив за подношење понуда
конкурсна документација 1

_________________________________________________________________________________
бр. јавне набавке : 15/2013 ЈНМВ
предмет јавне набавке: мазива и антифриз
рок за подношење понуда : 23.07.2013. године
позив за подношење понуда
конкурсна документација
_________________________________________________________________________________ 
бр. јавне набавке : 16/2013 - 750 ЈНМВ
предмет јавне набавке: ауто гуме
рок за подношење понуда :05.08.2013.године
позив за подношење понуда
конкурсна документација
одговор на захтев за заштиту права

измена и допуна конкурсне документације
________________________________________________________________________________ 
бр. јавне набавке : 03/2013 - 809 јавна набавка велике вредности
предмет јавне набавке: горива
рок за подношење понуда : 17.09.2013. године
позив за подношење понуда
конкурсна документација
измена и допуна конкурсне документације

_________________________________________________________________________________ 
бр. јавне набавке :17/2013 - 811 јавна набвака мале вредности
предмет јавне набавке: резервни делови за моторне тестере 
рок за подношење понуда : 16.08.2013. године
позива за подношење понуда
конкурсна документација
_______________________________________________________________________________ 
бр. јавне набавке : 18/2013 - 810 - јавна набавка мале вредности
предмет јавне набавке: ресторанске услуге у Бајиној Башти
рок за подношење понуда : 16.08.2013. године
позив за подношење понуда
конкурсна документација
_______________________________________________________________________________ 
бр. јавне набавке :19/2013 - 942 јавна набавка мале вредности
предмет јавне набавке: ауто делови
рок за подношење понуда : 30.09.2013. године
позив за подношење понуда
конкурсна доклументација
_______________________________________________________________________________ 
бр. јавне набавке : 20/ 2013 - 953 јавна набавка мале вредности
предмет јавне набавке: ресторанске услуге у Бајиној Башти - поновљени поступак
рок за подношење понуда : 01.10.2013. године
позив за подношење понуда
конкурсана документација
_____________________________________________________________________________________ 

грађевинског, електро и  

            осталог материјала за текућа одржавања опреме и простора Националног парка

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица