Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Јавне набавке 2017

План набавки за 2017. годину

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 1

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 2

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 3

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 4

Измена Плана набавки за 2017. годину - број 5

 

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 37/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге обележавања граница у Националном парку Тара

рок за подношење понуде: 17.11.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 36/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

рок за подношење понуде: 07.11.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

_____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 35/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

рок за подношење понуде: 20.10.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 34/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХТЗ ОПРЕМА

рок за подношење понуде: 22.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

_____________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 33/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Огрев за грејање на чврсто гориво (Пелет)

рок за подношење понуде: 11.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 32/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Израда крова на објекту на Предовом крсту

рок за подношење понуде: 14.09.2017. године

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 31/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Парно грејање

рок за подношење понуде: 06.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

____________________________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 30/2017

Предмет јавне набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената - Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу - самарица у Газдинској јединици Црни врх одељења: 12-а, 16-а, 17-а и 63-а

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

_______________________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 29/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Плочице за обележавање трупаца

рок за подношење понуде: 28.08.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

_________________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 28/2017

 Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Противпожарна опрема

 рок за подношење понуде: 28.08.2017. године

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 2-2017

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 17.08.2017. године

Јавни позив за лицитациону продају

____________________________________________________________________

Бр. лицитације: 1-2017

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 02.08.2017. године

Јавни позив за лицитациону продају

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 27/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Поправка шумских камионских путева

рок за подношење понуде: 25.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 ___________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 26/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - GPS (тачност испод 1 m) са теренским програмом

рок за подношење понуде: 24.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 ___________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 25/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Опрема за праћење промета дрвних сортимената (PDA уређаји са преносним штампачима)

рок за подношење понуде: 24.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 24/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Уређење платоа на Митровцу - друга фаза

рок за подношење понуде: 28.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 23/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумског пута

рок за подношење понуде: 11.08.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор бр. 2

Измена и допуна конкурсне документације

Измењена и допуњена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 22/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Транспортер возило

рок за подношење понуде: 10.07.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 21/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге премије осигурања

рок за подношење понуде: 18.05.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

  ___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 20/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге транспорта (утовар и истовар дрва)

рок за подношење понуде: 05.05.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 19/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Дознака и фарбање граница у НП Тара

рок за подношење понуде: 04.05.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 18/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева

рок за подношење понуде: 05.06.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор бр. 2

Питање и одговор бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 17/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге обележавања граница у Националном парку Тара

рок за подношење понуде: 10.04.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 16/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Електрична енергија 

рок за подношење понуде: 28.04.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

__________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 15/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервни делови за моторне тестере Husqvarna 372

рок за подношење понуде: 05.04.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 14/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Грађевински материјал

рок за подношење понуде: 24.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 _______________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 13/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената - поновљен поступак

рок за подношење понуде: 18.04.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о обустави поступка - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

___________________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 12/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Средства за одржавање хигијене

рок за подношење понуде: 22.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 _______________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 11/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - Фунгициди

рок за подношење понуде: 20.03.2017. године

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 _______________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 10/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - Феромони

рок за подношење понуде: 17.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 09/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Нега садног материјала

рок за подношење понуде: 16.03.2017. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 08/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Заштита и санација шума

рок за подношење понуде: 15.03.2017. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 07/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Минибуси

рок за подношење понуде: 27.03.2017. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке : 6/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Ауто делови

рок за подношење понуде: 21.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 5/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Теренско возило

рок за подношење понуде: 02.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

__________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 04/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Плочице за обележавање трупаца

рок за подношење понуде: 07.02.2017. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 03/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ

рок за подношење понуде: 13.02.2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

______________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 2/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто гуме

рок за подношење понуде: 06.02.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 1/2017

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

рок за подношење понуде: 23.01.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора за групацију 1

Одлука о додели уговора за групацију 2

Одлука о додели уговора за групацију 3

Одлука о додели уговора за групацију 4

Одлука о обустави поступка за партије 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 и 4.2.1 из групације 4

  ___________________________________________________________________________________________________

 

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица