Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Јавне набавке 2016

План набавки за 2016. годину

________________________________________________________________________________ 

Предмет: Јавни позив за уговарање продаје дрвних сортимената за 2017. годину

рок за подношење понуде: 26.12.2016. године
Јавни позив за 

Образац захтева

________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 28/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампани материјал - поновљен поступак

рок за подношење понуде: 28.11.2016. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 27/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Kанцеларијски материјал

рок за подношење понуде: 25.11.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 26/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Теренска возила

рок за подношење понуде: 05.12.2016. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 25/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампани материјал

рок за подношење понуде: 14.11.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о обустави поступка - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о обустави поступка - Партија 6

Обавештење о закљученом уговору  - Партија 1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору  - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору  - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору  - Партија 5

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 6

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 24/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХТЗ опрема

рок за подношење понуде: 13.10.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 23/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива

рок за подношење понуде: 21.10.2016. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације 

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора за партију 1 - на основу решења Републичке комисије

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о наставку поступка јавне набавке у којем је поднет Захтев за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - на основу решења Републичке комисије

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

_______________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 3-2016

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 27.09.2016. године

Јавни позив за продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 22/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева

рок за подношење понуде: 17.10.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 21/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Огрев за грејање на чврсто гориво (Пелет)

рок за подношење понуде: 15.09.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 20/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Mоторне тестере

рок за подношење понуде: 14.09.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 19/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева

рок за подношење понуде: 29.08.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 18/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Уређење платоа Митровац

рок за подношење понуде: 22.08.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 2

Измењена конкурсна документација бр. 2

Питања и одговор бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 2-2016

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 18.07.2016. године

Јавни позив за лицитациону продају 

__________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 17/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева

рок за подношење понуде: 18.07.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

__________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 16/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Теренска возила

рок за подношење понуде: 13.06.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 15/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Противпожарна опрема

рок за подношење понуде: 30.05.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 14/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге у шумарству

рок за подношење понуде: 26.05.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 13/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге премије осигурања

рок за подношење понуде: 19.05.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

Одлука о додели уговора - Партија 1 

Одлука о додели уговора - Партија 2 

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5 

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

___________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 12/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  -  Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената (поновљени поступак)

 рок за подношење понуде: 08.07.2016.  године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

_____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 11/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто гуме

рок за подношење понуде: 18.05.2016. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о додели уговора 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о наставку поступка јавне набавке у којем је поднет Захтев за заштиту права

Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

_______________________________________________________________________

 

Бр. јавне набавке: 10/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Електрична енергија

рок за подношење понуде: 10.05.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

Бр. лицитације: 1-2016

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 09.05.2016. године
Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_____________________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 09/2016 

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервни делови за моторне тестере Husqvarna 372

рок за подношење понуде: 24.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом угговору

_______________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 08/2016 

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Грађевински, електро, водоводни и остали материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка

рок за подношење понуде: 22.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

_______________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 07/2016

 Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Поправка и изградња шумских влака

 рок за подношење понуде: 17.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 _____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 05/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Радне машине и уређаји - Тракторска фреза

рок за подношење понуде: 01.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 ___________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 04/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге поправки и одржавања механизације

рок за подношење понуде: 29.02.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5 

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 03/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Заштита и санација шума

рок за подношење понуде: 19.02.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 2/2016

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто делови

рок за подношење понуде: 07.03.2016. 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора  - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

 ___________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 1/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

рок за подношење понуде: 01.02.2016. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Групацију 1

Одлука о додели уговора за Групацију 2

Одлука о додели уговора за Групацију 3

Одлука о додели уговора за Групацију 4

________________________________________________________________________

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица