Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Јавне набавке 2015

 

Предмет: Јавни позив за склапање уговора о продаји дрвних сортимената за 2016.

рок за подношење понуде: 29.12.2015. године
Јавни позив за склапање уговора 

__________________________________________________________________

 

Бр. лицитације: 4-2015
Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 11.12.2015. године
Јавни позив за лицитациону продају 

__________________________________________________________________

 

Бр. јавне набавке: 28/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Униформе за чуварску службу

рок за подношење понуде: 30.11.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

______________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 27/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Реконструкција канализационе мреже Митровац

рок за подношење понуде: 02.11.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 26/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Kaнцеларијски материјал

рок за подношење понуде: 27.10.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 

Питања и одговори бр. 2

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

_________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 3-2015
Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 12.10.2015.
Јавни позив за лицитациону продају    

 ________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 25/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХТЗ опрема

рок за подношење понуде: 15.10.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

 Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

______________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 24/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Огрев за грејање на чврсто гориво

рок за подношење понуде: 25.09.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 ____________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 17/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампани материјал

рок за подношење понуде: 29.09.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3 и 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 23/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива

Рок за подношење понуде: 08.10.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

___________________________________

Бр. јавне набавке: 22/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Aуто гуме за противпожарна возила

рок за подношење понуде: 10.08.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 21/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Средства за одржавање хигијене

рок за подношење понуде: 28.08.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

____________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 20/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампа и израда путоказа

рок за подношење понуде: 29.07.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________

Бр. јавне набавке: 19/2015 

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Теренско возило

Рок за подношење понуда: 21.08.2015. године                                                                                                                                                              

Позив за подношење понуда                                                                                                                                                                                   

Конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________

Бр. јавне набавке: 18/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Опрема за испитивање квалитета вода

рок за подношење понуде: 20.07.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________

 

Бр. јавне набавке: 16/2015
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Кoтлoви нa биoмaсу - пелет за управну зграду

ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац''

Рок за подношење понуде: 27.07.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________

Бр. јавне набавке:15/2015

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумског камионског пута Спајићи - Врело и градња мостоваа на траси пута

Рок за подношење понуде: 05.08.2015. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Обавештење о закљученом уговору 

 _________________________________

Бр. лицитације: 3-2015
Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 29.06.2015.
Јавни позив за лицитациону продају                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

_________________________________________________________________

 

Бр. јавне набавке: 14/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  - Изградња шумских путева
рок за подношење понуде: 14.07.2015. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације бр. 2

Измена конкурсне документације бр.3

Питања и одговори у вези конкурсне документације

Измена конкурсне документације бр. 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.

_______________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 13/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервни делови за моторне тестере Husqvarna 372
рок за подношење понуде: 01.06.2015. године

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 ________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 12/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Aуто гуме за теретни и путнички програм
рок за подношење понуде: 13.05.2015. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 11/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге заштита шума од сушења

рок за подношење понуде: 08.05.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 10/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге премије осигурања
рок за подношење понуде: 07.05.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена позива за подношење понуда

Измена конкурсне документације 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

____________________________________

Бр. јавне набавке: 9/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Моторне тестере
рок за подношење понуде: 17.04.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 

________________________________________________

Бр. јавне набавке: 08/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Услуге сече шума и услуге повезане са сечом шума
рок за подношење понуде: 05.05.2015. 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору бр. 1

Обавештење о закљученом уговору бр. 2

Обавештење о закљученом уговору бр. 3

Обавештење о закљученом уговору бр. 4

Обавештење о закљученом уговору бр. 5

Обавештење о закљученом уговору бр. 6

Обавештење о закљученом уговору бр. 7

Обавештење о закљученом уговору бр. 8

Обавештење о закљученом уговору бр .9

Обавештење о закљученом уговору бр. 10

Обавештење о закљученом уговору бр. 11

_____________________________________________________________

Бр. лицитације: 1-2015
Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
рок за подношење понуде: 03.04.2015.
Јавни позив за лицитациону продају

____________________________________

Бр. јавне набавке: 07/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - фунгициди
рок за подношење понуде: 01.04.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 

____________________________________

Бр. јавне набавке: 06/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Електрична енергија
рок за подношење понуде: 03.04.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________

Бр. јавне набавке: 05/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Ауто делови
рок за подношење понуде: 24.04.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 
 

____________________________________

Бр. јавне набавке: 04/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Грађевински, електро и остали материјал за текућа одржавања опреме и простора Националног парка
рок за подношење понуде: 04.03.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

___________________________________________

Бр. јавне набавке: 03/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге поправки и одржавања механизације
рок за подношење понуде: 05.03.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 
 
 
 

_________________________________________________

Бр. јавне набавке: 02/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - заштитних средстава за заштиту шума (феромон IT, PCh, PC, IS ,TL)
рок за подношење понуде: 13.02.2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 01/2015
предмет јавне набавке: ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку Услуга:сече,израде,извоза и изношења дрвних сортимената
рок за подношење понуде: 27.01.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

______________________________________________________

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица