Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предузеће организовано је као јединствени правни субјект у којем у четири сектора, и то:

 • Сектор планирања, заштите и развоја,
 • Сектор коришћења подручја,
 • Сектор општих и правних послова,
 • Сектор економско-финансијских послова,
 • Служба чувара природе

 

СЕКТОР ПЛАНИРАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА спроводи послове израде програма и планова управљања, програме заштите; послове планирања и уређења шума; послове уређења простора; послове гајења и заштите шума; послове заштите и унапређења лова и риболова; информатичке послове, послове информисања, презентације и популаризације вредности; послове туризма и едукације. Сектор је организован кроз службе:

 • Служба планирања, пројектовања, заштите и уређења
 • Служба за заштиту и гајење шума,
 • Служба за заштиту и унапређење лова и риболова,
 • Служба информисања, презентације и туризма.

 

СЕКТОР КОРИШЋЕЊА ПОДРУЧЈА спроводи послове коришћења шума (сеча и израда дрвних сортимената, извлачење, транспорт) и организован је кроз:

 • Радна јединица ГЈ "Тара"
 • Радна јединица ГЈ "Црни врх/Звезда",
 • Радна јединица ГЈ "Комуналне шуме",
 • Служба транспорта и механизације,
 • Служба за газдовање приватним шумама.

 

СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА обавља административне послове, послове коресподенције и друге опште послове, као и све правне послове за Предузеће као целину.

 

СЕКТОР ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА обавља финансијско-економске, комерцијалне и послове јавних набавки за Предузеће као целину. Сектор има следеће службе:

 • Комерцијална служба,
 • Служба набавке,
 • Служба финансијске оперативе,
 • Служба рачуноводства.

 

СЛУЖБА ЧУВАРА ПРИРОДЕ је организована као посебна јединица ван сектора и директно одговара директоруПредузећа и обавља послове надзора на простору Националног парка Тара, чуварске и послове контроле, и одржава унутрашњи ред.

 

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица