Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

ПРОЈЕКТИ

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

„Зелена Тара“

Током 2012. и 2013. године услед изражених климатских промена дошло је до сушења четинарских шума на подручју Таре. Ово је погодовало пренамножавању сипаца поткорњака - инсеката који су допринели да сушење достигне  драматичне размере. Уз помоћ стручњака са Шумарског факултета из Београда одлучено је да најбољи начин борбе против ових штеточина постављање феромонских клопки. Захваљујући гранту амбасаде Краљевине Норвешке у износу од 64.290 евра широм Таре је постављено 1.200 феромонских клопки, које представљају најефикаснији начин борбе против ових штеточина. Циљ пројекта је да се популација сипаца поткорњака сведе у границе нормале, а потом настави са њеним праћењем и контролисањем у наредним годинама.

„Тара за све“

У Националном парку Тара у току је имплементација пројекта „Тара за све” који има за циљ да допринесе одрживом развоју овог заштићеног добра кроз унапређење туристичких садржаја и израду „Бизнис плана за одрживо финасирање подручја НП Тара". Финансирање пројекта је обезбеђено у оквиру гранта УНДП/ГЕФ "Подршка одрживом финансирању система заштићених подручја у Србији". Поред унапређења туристичких садржаја пројекат има и наглашену социјалну димензију, јер ће омогућити већу приступачност особама са са посебним потребама Националном парку Тара. ОПШИРНИЈЕ

 

ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЈЕКТИ

Пројекат: „Шума блиста шума пева

Подржан је од стране еколошког фонда ЕКОТОПИА. Циљ пројекта  је пошумљавање површина на подручју Националног парка Тара. Током двогодишњег пројекта биће посађено 18.000 стабала. Пројекат прати кампања Шума блиста шума пева захваљујући којој се пружа јединствена прилика грађанима и компанијама да усвоје своје стабло на Тари.


Пројекат: „Имплементација ГИС технологија у управљачке инструменте заштите и вредновања природних потенцијала НП Тара“ 

У периоду 2004-2006.године од стране тадашњег Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије финансиран је Пројекат „Примена ГИС технологија у заштити и вредновању природних потенцијала НП Тара. Реализација Пројекта је била поверена Биолошком факултету, Универзитета у Београду.

Пројекат је завршен и у потпуности реализован у односу на Уговором дефинисане задатке, те као такав предат Министарству у текстуалној папирнатој и дигиталној форми јуна 2006. године.

Имплементација наведеног пројекта у инструменте управљања Нациналном парку Тара није извршена, па је током 2009. године са Биолошким факутетом уговорен пројекат „Имплементација ГИС технологија у управљачке инструменте заштите и вредновања природних потенцијала НП Тара“где би се применио постојећи пројекат и израдили додатни тематски лејери, набавила неопходна опрема, извршила обука кадрова, као и непосредна инплементација резултата пројекта у управљачке инструменте Националног парка Тара. Завршетак пројекта је планиран до септембра 2010 године.

Географски информациони систем који ће бити примењен за  Тару, са темама које га чине, прати оквире сличних пројеката рађених у Европи и свету и један је од типичних географских информационих система, који садржи све врсте података (растерске, векторске, дигитални модел висина, аерофотограметријски снимци, база података).

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица