• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Документа

Кликните на линк-назив за преузимање жељеног документа.

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА"

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА" пдф верзија

ПЛАН УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА ЗА ПЕРИОД 2020-2029

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ  И РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2018-2027

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ У НП ТАРА

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ГРАДЊА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА И АКТИВНОСТИ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ

 

ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА

2024. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2024. годину

2023. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2023. годину

2022. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2022. годину

2021. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2021. годину

2020. година ИЗМЕЊЕН ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2020. годину

2020. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2020. годину

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА

2023. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2023. годину

2022. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2022. годину

2021. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2021. годину

2020. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2020. годину

2019. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2019. годину

2018. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2018. годину

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2024. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2024. годину

2023. година ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2023. годину

2023. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2023. годину

2022. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2022. годину

2021. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2021. годину

2021. година ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2021. годину

2020. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2020. годину

2020. година ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2020. годину

2019. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2019. годину

2018. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2018. годину

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2024. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2023. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2023. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2023. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2023. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2022. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2022. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2022. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2021. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2021. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2021. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2020. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2019. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2019. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2019. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018. године 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018. године

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2022. годину

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2021. годину

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2020. годину

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2019. годину

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2017. годину

 

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ И РАДОМ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ И РАДОМ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У НП ТАРА ЗА 2023

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ И РАДОМ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У НП ТАРА ЗА 2022

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ И РАДОМ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У НП ТАРА ЗА 2021

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ И РАДОМ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У НП ТАРА ЗА 2020

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ И РАДОМ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У НП ТАРА ЗА 2019

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ И РАДОМ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У НП ТАРА ЗА 2018

 

ИЗВЕШТАЈ ДРИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА - Управљање националним парковима у Републици Србији

ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ БАЈИНА БАШТА

 

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

ЕВИДЕНЦИЈА ПОДАТАКА О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ - ОБРАЗАЦ 1

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ - ОБРАЗАЦ 3

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА 2023

ПЛАН МЕРА 2024

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 2024

ПРОЦЕНА РИЗИКА

 

 

ОСТАЛА УПРАВЉАЧКА ДОКУМЕНТА

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НП ТАРА

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НП ТАРА

 

ПЛАН РАЗВОЈА ШУМА НП ТАРА

ЛОВНА ОСНОВА 2021-2031

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИБОЛОВНИМ ПОДРУЧЈЕМ НП ТАРА 2023-2032

ПЛАН УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА - НАТУРА 2000

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА НП ТАРА

 

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ - Матични број, ПИБ, Шифра делатности...

ПОТВРДА о извршеном евидентирању за ПДВ

 

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм