• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. o давању начелне сагласности на предметну одлуку, расписује:

Јавно предузеће „Национални парк Тара“ у оквиру ЕКО КАРСТ пројекта који се суфинансира средствима Европске Уније у сарадњи са водећим партнером на пројекту „Завод за шуме Словеније“  објављује:

У складу са Правилником о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца, обавештавамо Вас да ће у петак 28.12.2018. године на контролно-информативном пункту Националног парка Тара у Перућцу бити одржано предавање - тематски састанак са риболовцима.

Национални парк Тара је 1. децембра наступио на Фестивалу Науке у оквиру штанда WWF Адриа. Фестивал науке је одржан у халама 3 и 3а београдског сајма у периоду од 29. новембра до 2. децембра и посетилога је преко 30.000 посетилаца.

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк Тара“  Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. о давању начелне сагласности на предметну одлуку, расписује: 

                        На основу члана 24. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

У четвртак, 15. Новембра, је на Плечниковој променади - изложбеном простору парка Тиволи у Љубљани отворена изложба под називом “Природа нас повезује – Паркови Динарида”. Домаћин догађаја је Крајински парк Тиволи, Рожник и Шишенски хриб, а изложба је припремљена у сарадњи са Парковима Динарида – мрежа заштићених подручја Динарида.

У петак, 26.10.2018. у хотелу „Цептер Дрина“ у Бајиној Башти одржана је радионица под називом "Могућности за развој зеленог предузетништва". Радионицу је организовао ЈП „Национални парк Тара“ у оквиру пројекта Еко Карст уз помоћ колега из Завода за шуме Словеније и Глобалног фонда за природу из Немачке.

На основу члана 23. Закона о националним парковима  („Службени гласник РС“ број 84/15 ) и члана 2. Правилника о поступку за предлагање и именовање чланова Савета корисника Националног парка („Службени гласник РС“ број 46/18 ),

Од 8. до 12. октобра WWF Адриа је организовала студијско путовање у Словенију за запослене у Националнoм парку Тара и представнике локалне заједнице који ће бити укључени у нови туристички пакет за одрживо посматрање мрког медведа у НП Тара који је у припреми.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм