• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У оквиру UNDP/GEF пројекта „Подршка одрживом финансирању система заштићених подручја у Србији” представници Националног парка Тара су 3. и 4. јула учествовали на тренингу за тренере за израду бизнис планова за заштићена подручја. Сврха тренинга је да допринесе јачању капацитета управљача заштићених подручја за пословно планирање и финансијско управљање, а тиме и одрживости система заштићених подручја у Србији.

Ово је била прва од три дводневне сесије. Будући да је тренинг осмишљен као комбинација предавања и практичног рада, учесници имају задатак да израде конкретан бизнис план за своје заштићено подручје. Предавачи из Српског менџмент центра имају улогу ментора, и између сесија ће пружати подршку учесницима тренинга за развој конкретних бизнис планова. Предвиђено је да по завршетку тренинга 10-12 представника управљача заштићених подручја буду не само обучени за припрему бизнис планова, већ и да буду оспособљени да преносе знање из ове области другим колегама из заштићених подручја.

Поред представника НП Тара на тренингу су још учествовале колеге из НП Копаоник, ЈП "Србијашуме", ЈП "Војводинашуме", ЈП "Палић-Лудош", ПП "Јегричка", ПП "Мокра Гора", ПП "Стара планина", ПИО "Овчарско-Кабларска клисура" и СРП "Увац".

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм