• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У складу са Правилником о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца, обавештавамо Вас да ће у суботу 08.09.2017. године на контролном пункту Националног парка Тара у Перућцу бити одржано предавање - тематски састанак са риболовцима.

Скуп ће бити одржан са почетком у 15 часова и акцентом на следеће теме:
1. Начин вођења евиденције улова рибе риболоваца и њен значај за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
2. Специфични услови заштите рибљег фонда на рибарском подручју „Национални Парк Тара“ у складу са Програмом управљања рибарским подручјем:
     а) режим риболова;
     б) коришћење пловила у рекреативном риболову, коришћење везова за чамце и сплавове;
     ц) технике риболова
3. Информације о рибљим врстама заступљеним у рибарском подручју „Национални Парк Тара“;
4. Разно.

Корисник рибарског подручја „Национални Парк Тара“ Јавно Предузеће Национални парк Тара је предвидео да предавачи буду Јевтић Синиша референт рибарства, Малинић Милан, руководилац службе лова и риболова и Петровић Драган, командир граничне полиције - ПС Бајина Башта.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм