• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У склопу иницијативе усмерене на заштиту и промоцију природе Босне и Херцеговине, под називом „Постизање очувања биолошке разноликости кроз успостављање и ефикасно управљање заштићеним подручјима и изградњу капацитета за заштиту природе у Босни и Херцеговини“, Програм УН-а за животну средину је 19. и 20. септембра 2017. године, у сарадњи са ресорним министарствима и партнерима организовао Први састанак интересних страна пројекта под називом “У сусрет новим заштићеним подручјима у Босни и Херцеговини”, као и први Дан управљача заштићених подручја.

Оба догађаја су одржана у Требињу уз учешће преко стотину представника ресорних институција, научне заједнице и цивилног друштва. Гости на оба дана су били представници ПП Лоњско поље из Хрватске, те НП Тара из Србије.

Први састанак интересних страна “У сусрет новим заштићеним подручјима”

Први састанак интересних страна у овом пројекту имао је за циљ окупљање свих актера у процесу проглашења заштићених подручја, доносиоце одлука и стручну јавност како би се обезбедила подршка за проглашење нових заштићених подручја. Фокус састанка је био на иницијалној дискусији и размени ставова по фокусним групама за свако од новопредложених заштићених подручја: 1: Бјелашница-кањон ријеке Ракитнице-Трескавица-Височица, 2. Ливањско поље, 3. Орјен-Бијела Гора, 4. Говјештица, Мокрањска Миљацка и Тишина, 5. Медитеранетум (Неум) и Вјетреница, 6. Звијезда.

Поред рада у фокусним групама учесницима је представљен пројекат за заштићена подручја у БиХ, као и значење заштићених подручја и доступне користи. Састанку је присуствовао и гост из Србије, представник Националног парка Тара, Ранко Милановић, који је присутнима представио однос локалне заједнице и заштићеног подручја.
Састанак је окончан представљањем кључних закључака модератора за сваку од група фокусних подручја пројекта и изношењем планираних активности за свако од подручја.

Дан управљача заштићених подручја у Босни И Херцеговини

Приближавање и упознавање управљача заштићених подручја у БиХ, као и размена искустава и пракси, потреба заштићених подручја и развојних прилика које она нуде, били су и више него довољни разлози за организирање првог Дана управљача заштићених подручја. Догађај је организован на иницијативу надлежних институција за заштиту природе у БиХ, али и самих управљача, те је окупио све управљаче заштићених подручја у БиХ, с циљем адресирања тренутне проблематике у заштићеним подручјима те омогућавањем прегледа потенцијалних решења и прилика за међусобну сарадњу. Учесници односно управљачи заштићених подручја су имали прилику да укратко презентују своје заштићено подручје, изнесу своја искуства управљања заштићеним подручјем као и да дискутују о проблемима са којима се суочавају.

Јединствени визуални идентитет националних паркова и паркова природе у Хрватској као и маркетиншки канали кориштени за досезање тржишних сегмената су били тема наредне сесије састанка коју је држао господин Едвард Боговић, представник Парка природе Лоњско поље из Хрватске.

Присутнима су се обратили и господин Мехмед Церо из Федералног министарства околиша и туризма и гђа Жељка Стојичић из Министарства просторног планирања, грађевинарства и екологије Републике Српске, који су нагласили жељу, али и потребу да Дан управљача заштићених подручја у БиХ буде устаљена пракса која ће се обележавати сваке године.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм