• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Дан Националног парка Тара, 13. јул, је обележен је у Центру за посетиоце у Бајиној Башти отварањем изложбе на тему „Народна традиција на Тари“. Аутори изложбе су студенти Факултета примењених уметности, Универзитета уметности у Београду.

Присутне госте је поздравио Драгић Караклић, в.д. директор НП Тара који је истекао да је Тара заслужила да и раније добије статус националнпг парка, а да сама изложба представља традицију читавог бајинобаштанског краја. Драгана Остојић, начелник одељења за заштићена природна добра Завода за заштиту природе Србије истакла је добру сарадњу са управљачем, као и да је Тара најбоље организован национални парк у Србији. Константин Плужаревић, помоћник директора НП Фрушка гора нагласио је потребу за сарадњом и разменом идеја између управљача. Изложбу је отворила Лидија Стевановић, шеф одсека за заштићена подручја Министарства животне средине.

Простор Таре проглашен је Националним парком 1981. године Законом о Националном парку „Тара“ ("Службени гласник СР Србије" бр. 41/81) у укупној површини од 19.175,00 ha. Од тада до данас извршено је низ допуна и измена постојећег Закона да би 1993. године био донет Закон о националним парковима. Актуелни закон о Националним парковима из октобра 2015. године ("Службени гласник РС", број 84/15) дефинисао је границе парка на територији 24.991,82 хектара.

Основни разлози за проглашење Националног парка Тара су: очувани шумски комплекси, природна популација Панчићеве оморике, велика биолошка разноврсност и богато културно-историјско наслеђе.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм