• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У петак, 2. новембра, формиран је Савета корисника Националног парка Тара које броји 14 чланова.

Савет корисника Националног парка Тара основан је у складу са Законом о националним парковима („Службени гласник РС“ број 84/15), а у циљу обезбеђивања интереса локалног становништва и корисника Националног парка Тара. 

Улога Савета корисника Националног парка је да доноси препоруке о локално значајним стварима у оквиру законом прописаних мера који се тичу Националног парка Тара и да их упућују  Јавном предузећу „Национални парк Тара“.

Национални парк Тара је прво заштићено подручје у Србији које је формирало Савет корисника. Ово тело ће имати 14 чланова који представљају и заступају различите, установе, организације и интересне групе и то су:

-    Милош Јелисавчић, Општина Бајина Башта

-    Драгојле Јовановић, представник месних заједница са подручја НП Тара

-    Синиша Спасојевић, Установа „СТЦ Бајина Башта“

-    Емилија Јовановић, Установа „Култура“, Бајина Башта

-    Љупко Ћировић, војна установа „Тара“

-    Жарко Николић, ЕПС Дринско-лимске хидроелектране

-    Герман Авакумовић, СПЦ манастир Рача

-    Петар Тешић, представник привреде

-    Горан Глишић, представник туристичке привреде

-    Винка Митровић, представник пољопривредних произвођача

-    Милош Стевановић, представник органских произвођача

-    Милева Давидовић, представник домаће радиности

-    Драгана Васић, планинарски клуб „Тара“

-    Милорад Вукајловић, ЛУ „Соко“

Чланови Савета су именовани на основу јавног позива који је спроведен од 18. до 25. октобра. Чланови савета су изабрани на период од 3 године.

Активности на формирању Савета корисника су реализоване у сарадњи са Светском организацијом за природу (WWF) у оквиру пројекта „Заштићена подручја за природу и људе“ финансираног од стране СИДА - шведске развојне агенције.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм