• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк Тара“  Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. о давању начелне сагласности на предметну одлуку, расписује: 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Предмет огласа је следећи објекат:

  • Ловачка кућа „Предов крст“ површине 447,8 m2, постојећи на кат.парцели број 2105 КО Јагоштица, уписан у ЛН број: 99, КО Јагоштица, корисник Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта, носилац права јавне својине Република Србија.

КОМПЛЕТАН ОГЛАС МОЖЕТЕ ПРУЗЕТИ ОВДЕ

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм