• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Од 8. до 12. октобра WWF Адриа је организовала студијско путовање у Словенију за запослене у Националнoм парку Тара и представнике локалне заједнице који ће бити укључени у нови туристички пакет за одрживо посматрање мрког медведа у НП Тара који је у припреми.

Циљ студијског путовања је био да све заинтересоване стране директно на терену сагледају и искусе како се у пракси спроводи партиципативни туризам високе вредности, разумеју конкурентско тржиште у региону, као и да спознају шта је још потребно припремити у НП Тара да би се нови пакети успешно продавали на светском тржишту.

Током студијског путовања 17 учесника из Бајине Баште се упознало са понудом посматрања медведа у Словенији начинима заштите шумског станишта и мрког медведа, начинима интерпретације природе и одговорног представљања медведа туристима, као и начинима за смањење утицаја масовног туризма.

Студијско путовање је такође омогућило међусобно упознавање учесника из Бајине Баште и разумевање неопходности тимског рада на представљању мрког медведа туристима – само посматрање медведа са водичем није довољно, већ је потребно повезивање локалне кухиње, сувенирског програма и пратећих садржаја са туризмом заснованим на посматрању дивљих животиња на партиципативан начин.

Везано за креирање пакета WWF је до сада објавио студију истраживање тржишта и потенцијала НП Тара за туризам заснован на дивљем свeту и помогао да се тестирају три активности које пружају мештани Бајине Баште. Такође, организоване су две радионице, одржане обуке за интерпретацију природе, вођење туриста и „Не остављај траг“, како би локална заједница била упозната са концептом еколошки одрживог туризма, који промовише што мањи утицај човека на природу коју посећује.

Путовање је организовано у оквиру програма „Заштићена подручја за природу и људе“ и теренског пројекта „Посматрање медведа у НП Тара“ који је започет у октобру 2015. године и трајаће до октобра 2019. године, а финансира га Шведска међународна развојна агенција – SIDA.

фото Петра Драшкович Пелц

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм