• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. o давању начелне сагласности на предметну одлуку, расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Предмет огласа је следећи објекат:

  • Ловачка кућа „Предов крст“ површине 447,8 m2, постојећи на кат.парцели број 2105 КО Јагоштица, уписан у ЛН број: 99, КО Јагоштица, корисник Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта, носилац права јавне својине Република Србија.

КОМПЛЕТАН ОГЛАС МОЖЕТЕ ПРУЗЕТИ ОВДЕ

 ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА - ПРЕУЗМИТЕ

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм