• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

На основу Програма газдовања шумама сопственика на територији општине Бајине Башта

ЈП ”Национални парк Тара”

расписује

Конкурс

 

за 

ПОШУМЉАВАЊЕ ГОЛЕТИ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ

НА ТЕРИТОТИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

у току јесени 2019. године

 

Право учешћа имају сви власници површина намењених за пошумљавање на територији општине Бајина Башта. Пошумљавање ће се изводити на површинама 6, 7. и 8. класе земљишта.

За конкурс је потребно:

  • две фотокопије листа непокретности, не старији од 6 месеци
  • фотокопија личне карте подносиоца захтева
  • контакт телефон.

Потребна документација се предаје лично у канцеларији службе приватних шума (други спрат), где се можете обратити за ближе информације.

Конкурс је отворен од 25. фебруара до 11. марта 2019. године.

Контакт телефон: 031/863-644, лок 124.

 

 

 

 

 

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм