• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Циљ пројекта ЕКО КАРСТ је допринети заштити, очувању и одрживом коришћењу крашких екосистема у подручју Дунава и Динарида подизањем свести о услугама екосистема и повећањем броја локалних предузетника посвећених пословима блиским природи.

Пројекат укључује седам заштићених крашких подручја из седам различитих земаља са заједничким карактеристикама и сличним проблемима и изазовима. Један од изазова је управо развој и повећање броја послова блиских природи који позитивно утичу на биолошку разноликост. У сваком од ових седам заштићених подручја, иако малобројни, већ постоје предузетници који су својим радом окренути према заштити биолошке разноликости и културне баштине. Управо о таквим примјерима добре праксе у оквиру ЕКО КАРСТ пројекта снимљен је кратки филм. Он доноси приче људи из Аустрије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Мађарске и Румуније. Приче људи који су нашли начин како одрживо живети и радити у крашким заштићеним подручјима.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм