• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Дан заштите Динарида – 7. октобар, установљен је 29. маја 2019 године на Генералној Скуштини  Паркова Динарида – мреже заштићених подручја Динарида у Парку природе Блидиње (Босна и Херцеговина).

Динариди (Динарски лук) представљају један од највећих  планинских ланаца у  Европи, који повезује земље југоисточне Европе. Назив Динариди потиче од имена планине Динаре, која се налази на граници Хрватске и Босне и Херцеговине, а која се простире у средишњем делу планинског венца. Динариди се пружају у правцу северозапад-југоисток, дужином од око 650 км уз обалу Јадранског мора. Највиши планински масив Динарида су Проклетије, са врхом Маја Језерце (2694 м).

Према постанку и грађи, готово сва јадранска острва такође припадају Динарском луку и представљају некадашња динарска узвишења пре подизања нивоа мора, односно потопљени део западних Динарида.  

Према грађи, планине Динарског лука су кречњачког типа, са пуно остатака глацијација на највишим врховима. Самим тим еродирају деловањем воде, те се управо због тога одликују бројним клисурама, кањонима и подземним пећинама. Подручје је веома богато водама, а речни токови одлазе у два слива, Јадрански и Црногорски.

Овакав јединствени рељеф, у комбинацији са климатским утицајима, временом је довео до формирања разноврсних типова вегетације. Одликују се великом биолошком разноврсношћу, са бројним ендемским и реликтним врстама. Подручје Медитерана, које се једним делом наслања на динарски масив, од посебног је значаја, као “врућа тачка” биодиверзитета на глобалном нивоу. С друге стране, Балканско полуострво и Динарски масив препознати су као један од значајних центара биодиверзитета на европском нивоу.

Простор Динарида, као такав, од давнина је препознат од стране људи као погодно место за живот. Постоји много остатака ранијих цивилизација, о чему сведоче бројна археолошка налазишта. Од бронзаног доба, преко античке Грчке, Римског царства, Византије, Млетачке Републике, до Османлијског царства и Аустроугарске, кроз векове су се на подручју Динарида смењивали народи и културе, градећи  богату историју и традицију овог простора. Богато културно-историјско наслеђе и данас представља једно од главних обележја овог простора.

Ове године, у којој је установљен Дан заштите Динарида – 7. октобар, желимо да позовемо заштићена подручја, чланове Паркова Динарида, али и друге институције које се баве питањима животне средине, образовања, као и невладине организације и све љубитеље природе, да организовањем акција и посета заштићеним подручјима, радионицама и догађајима посвећеним овој теми заједно пошаљемо поруку да унапређење заштите природних и културних вредности на подручју Динарида треба бити приоритет и заједнички задатак свих нас.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм