• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Пројекат „SAVE - Очување јединствене биолошке разноликости у сливу Дрине“, реализује се у  оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње  Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020, уз подршку Министарства за европске интеграције Владе Републике Србије и Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине. Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU), Републике Србије.

Циљ пројекта је допринос очувању и промоцији биодиверзитета, нарочито угрожених ретких врста,  у региону заједничким развојним акцијама у области заштите природе.

ЈП „Национални парк Тара“ (Србија) у партнерству са ЈП шумарства“ Шуме Републике Српске“ (БиХ) реализоваће пројектне активности у трајању од  18 месеци, почев од 5. јула 2019. године до децембра 2020. gодине. Укупна вредност пројекта финансираног из предприступних фондова ЕУ је 165.197,07 евра.

У реализацију пројекта ће бити укључени Заводи за заштиту природе, научно-истраживачка заједница (Биолошки и шумарски факултети и институти), школе, организације цивилног друштва, извршна власт и министарства надлежна за заштиту природе и животне средине.

Идеја пројекта је да се у 6 општина у сливу Дрине развије дугорочно партнерство и платформа за очување најугроженијих ендемских врста. Стварање еколошке мреже и партнерства, између већине репрезентативних институција на пољу заштите природе обе земаље, унапредиће механизме очувања биодиверзитета и управљања природним ресурсима како би се створили услови да се пре свега сачувају станишта Панчићеве оморике.

Ово ретко четинарско дрво природно –се може наћи само у средњем току реке Дрине који обухвата делове западне Србије и источне Босне. Ова врста представља симбол биолошке разноликости читавог региона. Међутим, у последњим деценијама природно распрострањене и број јединки Панчићеве оморике константно опада, а неки од разлога су лоша регенерација и слаба компетитивност са другим врстама потпомогнута, све израженијим, климатским променама. Научници из региона су у својим радовима указали да оморика може нестати у наредних 50 година.

Ова ситуација је алармантна и тражи од нас на брзо реаговање и брзе акције, а обе земље имају глобалну одговорност да сачувају ову јединствену врсту. Пројекат ће обухватити 20 станишта Панчићеве оморике на подручју општина Бајина Башта, Сребреница, Милићи, Рогатица, Вишеград и Фоча које се налазе у сливу Дрине.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм