• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Општинска управа општине Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове огласило је излагање на јавни увид Плана детаљне регулације обале језера Перућац. Jавни увид трајаће 30 дана, од 03.09.2021. закључно са 04.10.2021. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bаjinаbаstа.rs).

Јавна презентација Плана одржаће се дана 16.09.2021. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 13 часова.

Језеро Перућац фото: дрина.инфоПримедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 04.09.2021.године.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 19.10.2021. године у сали СО Бајина Башта са почетком у 13 часова.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм