• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У суботу, 05.02.2022. године, смо били сведоци новог дивљања и несавесног понашања возача АТВ возила (тзв. квадова) у Националном парку Тара.

Наиме, наведеног дана у периоду између 12 и 13 часова возач АТВ возила је обишао рампу са знаком забране саобраћаја и делом пута затвореним за саобраћај, као и делом планинарске стазе и дошао до видиковца Бањска стена. Возило је идентификовано на основу снимака постављених на друштвеним мрежама и против власника ће бити поднета прекршајна пријава.  

Овакво понашање је неприхватљиво и није дозвољено у националном парку, јер поред нарушавања станишта биљних и животињских врста и уништавања мобилијара угрожава безбедност посетилаца парка.

Према недавно усвојеном Правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Тара члан 10.:

Забрањена је вожња возила на моторни погон, других возила и превозних средстава шумским путевима, односно изван путева, стаза и простора који су за то намењени, осим за службене потребе Управљача, у ванредним ситуацијама и уз посебно одобрење Управљача.

Режим саобраћаја, односно кретање, заустављање и паркирање возила на моторни погон на јавним и некатегорисаним путевима и другим саобраћајницама унутар Националног парка може се, на основу договора са управљачима тих путева и органом надлежним за безбедност саобраћаја на путевима, регулисати односно забранити, ограничити или променити за све или одређене категорије учесника у саобраћају, ако се прекомерним или неадекватним коришћењем истих путева, угрожава или наноси штета Националном парку и природним процесима у њему.

О режиму саобраћаја из става 2. овог члана јавност и учесници у саобраћају обавештавају се на погодан начин, а деонице путева и места у Националном парку на којима није дозвољено кретање, заустављање или паркирање моторних возила видно се обележавају.

Забрањена је употреба возила на путевима супротно обавештењу и ознакама из става 2. овог члана.

Апелујемо на све посетиоце Националног парка Тара да се одговорно понашају и скрећемо пажњу да ће ЈП „Национални парк Тара“ учинити све што је у његовој моћи да се спрече и санкционишу све недозвољене и неодрживе активности. Такође, позивамо све надлежне органе на сарадњу, разумевање и подршку у решавању оваквих и сличних прекршаја и проблема.     

Јавност ће у најкраћем периоду бити обавештена о категорији и статусу саобраћајница у Националном парку Тара.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм