• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У организацији Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и Центра за животну средину, у петак, 4. марта 2022. године одржан је први састанак пројектних партнера окупљених око пројекта „Подршка рестаурацији и конзервацији најстарије европске врсте дрвећа Панчићева оморика – (Picea omorika (Panč.) Purkinyne).

Том приликом у Вишеграду су се окупили водитељ пројекта Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и представници пројектних партнера: ЈПШ „Шуме Републике Српске“, Шумарски факултет Бањалука, НП „Дрина“, НП „Тара“, удружења грађана: „Центар за животну средину“, „АрборМагна“, „Еко центар“ и Планинарски клуб „Тара“. 

Како Панчићева оморика настањује разуђен простор са обје стране реке Дрине и налази се на подручју више административних јединица, сматрали смо за потребно да повежемо све управљаче локалитета које настањује оморика са циљем заједничког деловања и рада на очувању ове ендемске врсте дрвета. Пројекат подржан од швајцарске фондације „Франклиниа“ је прилика да кроз активности на имплементацији пројектних задатака повежемо управљаче и створимо предуслове за дугорочно заједничко деловање са циљем очувања најстарије европске врсте дрвета. У склопу пројекта истражују се три научне методе потпомогнуте природне обнове са дугорочним праћењем физичких карактеристика земљишта и ваздуха које ће се користити у анализи стања и одређивања што конкретнијих мера заштите.

На састанку су досадашња истраживања презентовали експерти на пројекту: проф. др Милан Матаруга, Ђорђије Милановић, те Ана Ћурић која је представила пројектни задатак, досадашњи рад на терену и планове за наредни период. 

Састанак су поред пројектних партнера испратили и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске.

Важно је поменути да је важан фокус дискусије био и осврт на прошлогодишње пожаре који су значајно деградирали стање виталних састојина и стабала Панчићеве оморике те се сматра да је важан сегмент очувања и рад на превенцији и унапређењу постојеће одбране од пожара за које се оправдано претпоставља да су један од јасних показатеља промена које се дешавају у клими те је потребно правовремено реаговати.

У наредном периоду се настављају теренска истраживања и радови.

Домаћин овог састанка је било Шумско газдинство „Панос“ Вишеград, а састанак је одржан у непосредној близини станишта Панчићеве оморике, на локалитету ловачке куће „Каменица“ Вишеград.

 

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм