• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Биодиверзитет или биолошка разноликост подразумева свеукупну разноврсност свих живих бића на Земљи. Овај појам обухвата разноликост гена – генетички биодиверзитет, али и разноликост врста – специјски деверзитет и екосистема – екосистемски диверзитет.

Међународни дан биодиверзитета се традиционално обележава сваке године под различитим слоганом. Сваки слоган у центар пажње за ту годину ставља одређену тему којој ће бити посвећен. Секретаријат Конвенције о биолошкој разноврсности објавио је слоган Дана биодиверзитета за 2022: Изградња заједничке будућности за живот.

Међународни дан биодиверзитета ове године подсећа људе да је биодиверзитет основа нашег опстанка на Земљи и да ослонац за бољу будућност треба да тражимо управо у његовом очувању и опоравку природе. Чини се да човек својим делима и дуготрајним немаром за природу покушава да се од ње одвоји и занемари њен значај, заборављајући да без природе не би ни могао да опстане.

У жељи да покаже да човек и природа нису супростављени, већ да чине заједништво, Национални парк Тара ће у сарадњи са организацијом ,,Екоцентрала“ и ,,Башта фестом“ организовати  чишћење дивљих депонија на Тари. Како бисмо показали да чувамо и бринемо о нашем биодиверитету, акције ће бити организоване на две дивље депоније које угрожавају биљни и животињски свет. Биће очишћена депонија близу станишта наше заштићене врсте - Панчићеве оморике, као и депонија близу планинских извора пијаће воде.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм