• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У организацији Асоцијације националних паркова и заштићених подручја Србије и ЈП „Национални парк Тара“, на простору Националног парка Тара од 11. до 16. јула 2022. године одржан је Семинар о спровођењу општег мониторинга у заштићеном подручју.

Семинар се одржава сваке године у другом заштићеном подручју са циљем да се унапреде капацитети запослених у заштићеним подручјима Србије, различитог ранга, за праћење стања природних вредности. Такође, циљ семинара је и повезивање колега, размена искустава и успостављање сарадње на дугорочном нивоу. Семинар је водио Михајло Станковић из СРП „Засавица“.

На семинару су учествовали представници:

- Националног парка Фрушка гора

- Националног парка Ђердап

- ЈП „Војводинашуме“

- ШУ „Нови Сад“

- ШУ „Апатин“

- ШГ „Банат“

- ШГ „Сомбор“

- ШГ „Сремска Митровица“

- СРП „Ковиљско-петровачки рит“

- СРП „Обедска бара“

- СРП „Горње подунавље“

- СРП „Краљевац“

- СРП „Засавица“

- Националног парка  Тара

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм