• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У уторак, 6. септембра, потписан је споразум о сарадњи између Националног парка Тара и пољског Националног парка Горче. На овај начин је озваничена дугогодишња неформална сарадња ова два парка.

Споразум је потписан у Пољској у Едукативном центру НП Горче, током посете представника НП Тара. У склопу церемоније потписивања споразума оба парка су представила своје вредности, специфичности, тренутне активности и начин организације.

У периоду од 6. до 9. септембра колеге из Пољске су представнике Националног парка Тара упознале са техникама мониторинга станишта великог тетреба и риса, одржавањем ливадских екосистема, начином газдовања шумским стаништима, уређивањем и одржавањем туристичке инфраструктуре и образовним активностима које реализују у парку.

Такође, делегација НП Тара је, овом приликом, посетила и најстарији пољски национални парк Пиенини где се састала са руководством овог заштићеног подручја и разменила искуства. Посета колега из Пољске националном парку Тара је планирана за крај пролећа следеће

Заједничке активности које се предузимају у оквиру овог Споразума усмерене су размени информација и искустава везаних за: мониторинг природних промена, ефикасност заштите природних ресурса, образовне активности везане за природу и животну средину, те сарадњу са локалним заједницама, локалним и регионалним економијама, научним институцијама и невладиним организацијама.

Национални парк Горче (Пољски: Gorczański Park Narodowy) се налази на југу Пољске у Војводству Малопољска. Покрива централне и североисточне делове планине Горче, који су део западних бескида (на западном крају карпатског лука). Први кораци за заштиту овог подручја датирају из 1927. године, када је у резерват стављена шума на земљи у власништву грофа Лудвика Водзицког. Национални парк је основан 1981. године и покрива око 7000ha од чега је шума 6591ha. Најзначајније животињске врсте у парку су рис, вук, јелен, велики тетреб. Значајан је удео планинских врста флоре, али су присутне и врсте типичне за алпски ниво. Шумске састојине углавном чине смрча, буква, јела, са примесама ариша, бреста, јасена, платана и сиве јове.

 

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм