• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У периоду од 22. до 23. 9. 2022. године, на Митровцу на Тари, одржан се семинар из Планирања газдовања шумама, а мотив је везан за шири Аспект планирања газдовања шумама – конкретно реализација планова коришћења у специфичним условима заштићеног природног подручја и тренутног стања шума. Семинар је намењен запосленима у ЈП ,,Национални парк Тара“.

Организатори семинара су Шумарски факултет Универзитета у Београду и ЈП ,,Национални парк Тара“. У реализацију семинара активно су се укључили професори са Катедре за планирање газдовања шумама. Предавање су одржали проф. др Милан Медаревић, проф. др Драган Караџић, др Снежана Обрадовић и Александар Поповић. Гост семинара био је и проф. др Зоран Говедар, професор Шумарског факултета у Бања Луци. Запослени у ЈП ,,Национални парк Тара“ на пословима везаним за истакнуту тематику, такође су узели учешће на семинару, како предавањима, тако и припремањем терена за дознаку. Предавања су одржали шумарски инжењери Драган Ђурић, Душко Јелисавчић и Александар Ђурић.

У оквиру семинара првог дана говорило се о дознаци стабала за сечу у сложеним условима пребирних структура и контроли извршене дознаке, структури састојине у пребирним шумама, здравственом и актуелном стању шума Таре и многим другим темама. Другог дана организована је демонстрација дознаке на терену.

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм