• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У расаднику ,,Луг“ у Бајиној Башти постављен је нови стакленик са капацитетом производње од 20.000 комада садница четинара: Панчићеве оморике, јеле и смрче.

Стакленик је оквирно спољне димензије 21x4,3 м. Састоји се од контејнера са ћелијама 4,5x4,5 м, постављеним на радне столове са грејањем и обезбеђеним системом за орошавање. Стакленик је изграђен од челичне конструкције са одговарајућом покривком и обезбеђеним вентилационим отворима, односно системима за бочно проветравање, као и системом за заливање - орошавање.

Због самог очувања генофонда и особености и значаја Панчићеве оморике као пионирске врсте, која има способност насељавања и обнављања нарушених станишта и врсте која по својим биолошким и еколошким особинама има предуслове за широку употребу у озелењавању површина у урбаним срединама (отпорност на издувне гасове, дим и прашину), неопходно је из више разлога примењивати контејнерску производњу садница. Применом контејнерске производње садница, која обезбеђује пријем већег броја јединки из килограма (веома скупог) семена, постиже се већа рентабилност саме производње.

,,Овакве саднице имају предност у односу на класичне саднице, јер је краћи производни циклус, бољи пријем и лакша адаптација на станиште, јер већ имају бусен. Производњу је могуће организовати у затвореном простору, што даје већи потенцијал за избегавање суше, па је и пошумљавање са таквим садницама лакше.“- истиче Небојша Митровић, шеф Службе за заштиту и гајење шума у ЈП ,,Национални парк Тара“.

 

Неке од основних предности контејнерских садница су:

- Већи проценат преживљавања, јер се из килограма семена добија већи број садница.

- Осетљивост на полегање поника - фусариум је искључена због ниске ПХ вредности супстрата који се користи за производњу.

- Производњу је могуће организовати у затвореном простору (стакленицима), где су контролисани услови за узгој садница на одговарајућој подлози;

- Произведене саднице имају нижи однос изданака и корена и већи потенцијал раста корена, што даје већи потенцијал за избегавање суше, након пошумљавања на терену (превазилази стрес при садњи);

- Саднице без корена се обично производе од једне до четири сезоне раста, било да се гаје у континуитету у једној леји или се пребаце у другу леју, обично са мањом густином, да се омогући додатни развој садница. Контејнерске саднице се обично узгајају једну до три године, у зависности од типа контејнера који се разликују по запремини и густини;

- У стакленицима се може организовати производња током целе године;

- Целокупан процес производње се може механизовати, па и аутоматизовати;

- Трошкови производње по садници су нижи.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм