• (+381) 031/ 863 644

 • office@nptara.rs

Вести

Пословном политиком ЈП ”Национални парк Тара” Бајина Башта за 2024. годину предвиђено је склапање уговора о продаји дрвних сортимената за период 01.01-31.12.2024. године.

Позивају се привредна друштва и предузетници који испуњавају услове да доставе своје захтеве за набавку дрвних сортимената на адресу ЈП ”Национални парк Тара”, Миленка Топаловића 3 31250 Бајина Башта најкасније до 28.12.2023. године.

Купци који су у овој години имали закључен уговор са ЈП”Национални парк Тара”, пре закључења новог уговора дужни су да измире све доспеле обавезе најкасније до 27.12.2023. године.

Купци имају могућност да одаберу један од два начина плаћања:

 • авансно плаћање
 • вирманска уплата у року од 30 дана од дана преузимања.

Приликом подношења захтева потребно је доставити:

 • попуњен и оверен образац захтева
 • извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБСПУРС) пријава ППП ПД 1 образац за месец септембар 2023. године (доказ о броју запослених).

Сви купци приликом закључења уговора дужни су да доставе одговарајућа средства финансијског обезбеђења у зависности од изабраног начина плаћања и то:

-за авансне уплате, доставити приликом потписивања уговора једну регистровану меницу са меничним овлашћењем и оверену копију депонованих потписа

-за вирманске уплате у року од 30 дана од дана преузимања доставити две регистроване менице са меничним овлашћењем и оверену копију депонованих потписаса роком важности до 10.02.2025. године.

Критеријуми за избор купаца заснивају се на:

 • сагледавању досадашње пословне сарадње (поштовање досадашњих уговорних обавеза)
 • предност за купце који изаберу аванси начин уплате;
 • предност за купце који уз трупце ј/см уговоре и танку обловину;
 • број стално запослених радника;
 • Учешће у лицитационим поступцима продаје трупаца;
 • Фазе прераде које обавља, односно степен обраде;
 • географска припадност и степен развијености општине у којој се налазе прерадни капацитети.

Обзиром на објективне околности са којима сте упознати, молимо Вас да имате разумевања при подношењу захтева.

Јавни позив се истиче на website ЈП”Национални парк Тара”, www.nptara.rs  и огласној табли предузећа,

Захтеве је потребно доставити најкасније до 10.03.2023. године.

Захтеве је потребно доставити лично на писарницу, поштом или на електронску писарницу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Захтеви који буду имали печат поште закључно са 28.12.2023. ће се узимати у обзир.

За продају дрвних сортимената из санитарних сеча лицитација ће бити накнадно објављена.

 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ЈАВНИ ПОЗИВ.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм