• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

На основу Привременог годишњег плана газдовања шумама сопственика на територији општине Бајина Башта за 2024.годину ЈП“Национални парк Тара“ расписује КОНКУРС за ПОШУМЉАВАЊЕ ГОЛЕТИ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШИНЕ БАЈИНА БАШТА у току јесени 2024.године.

Право учешћа имају сви власници површина намењених за пошумљавање на територији општине Бајина Башта. Пошумљавање ће се изводити на пашњацима, који су необрадиво пољопривредно земљиште.

За конкурс је потребно:

- Две фотокопије листа непокретности у који су уписане катастарске парцеле на које се подноси захтев, не старији од 6 месеци

- Фотокопија личне карте

- Оставити контакт телефон.

Потребна документација се предаје лично у канцеларији службе приватних шума (први спрат), где се можете обратити за ближе информације.

Конкурс је отворен од 1. фебруара до 29. фебруара 2024.године.

Контакт телефон: 064/84-75-304, 064/84-75-328

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм