• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Светски дан шума обележава се од 1971. године широм планете, са циљем промовисања свести о значају и вредности шумских екосистема. За обележавање овог дана одабран је 21. март, почетак пролећа, као знак буђења природе и вегетације. Светски дан шума 2012. године усвојила је и Генерална скупштина Уједињених нација у циљу јачања свести заједнице о значају шума, њиховом очувању и управљању. Ове године фокус је на иновацијама, које нам омогућавају да пратимо шуме, али и да их сачувамо.

Здраве шуме су од виталног значаја за све аспекте здраве планете, од средстава за живот и исхрану, до биодиверзитета и заштите животне средине. Оне су кључне у борби против климатских промена. Међутим, иако толико важне за животну средину, друштво и здравље, шуме су све угроженије, што је последица све чешћих пожара, суша и штеточина, али и неконтролисане експлоатације. Зато је тема овогодишњег дана шума: ,,Шуме и иновације: нова решења за бољи свет“, како би се указало на улогу технологије и иновација у очувању екосистема.

Национални парк Тара, смештен у срцу планинског масива, представља драгуљ природне баштине Србије, са богатим и разноврсним шумама. Преко 80% површине парка покривено је шумама, од којих су најбројније мешовите шуме јеле, смрче и букве, које апсолутно доминирају рељефом Таре. Поред њих, ту расте и неприкосновена краљица Таре, Панчићева оморика.

Важно је истаћи да шуме Таре представљају изузетно отпорне састојине које су богате биљним и животињским светом, што доприноси очувању биодиверзитета у Националном парку Тара. У циљу заштите и очувања ЈП ,,Национални парк Тара“ се труди да новим технологијама унапреди ефикасност праћења и управљање шумским стаништима. Један од иновативних приступа јесте анализа података преко ГИС софтвера, што омогућава боље планирање и управљање просторним подацима и креирање дигиталних мапа, али и лакше дефинисање најугроженијих делова, посебно са аспекта ризика од шумских пожара. Преко субвенција Министарства заштите животне средине, обезбеђен је и дрон за надгледање и картирање у шумама Националног парка Тара, који ће омогућити боље разумевање структуре шума, идентификацију угрожених врста и праћење промена у вегетацији током времена.

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм