• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У Националном парку Тара, од 15. до 22. 5. 2024. године, боравила је друга група студената у оквиру пројекта ,,Теренска пракса студената природно – математичких наука у Националним парковима Тара и Ђердап“. 

Оваква пракса је прилика да студенти природних наука теоријска знања примене на терену и да на адекватан начин спознају значај очувања заштићених подручја и природних екосистема, односно заштите животне средине.

 У другом, мајском термину, у Националном парку Тара боравило је 9 студената из Београда, Крагујевца и Новог Сада, углавном са мастер и основних студија. Студенти су из две секције: Хидробиолошка (проучавaње водених екосистема) и Ентомолошка секција (проучавање инсеката).

Студенти су са биолозима и шумарским инжињерима из ЈП ,,Национални парк Тара“ први дан истраживали подручје локалитета Бурине и Батурског рзава. Затим су наставили са истраживањем потока Јаревац и његове околине. 

У суботу и недељу су проучавали подручје око Митровца и посетили видиковац Бањска стена, као и сређивали материјале прикупљене са терена и вршили идентификацију врста.

Последњег данa теренских активности студенти су помогли ЈП ,,Национални парк Тара“ у праћењу стања ендемореликнте врсте Панчићевог скакавца (Pyrgomorphula serbica ) и испитивали Змајевачки поток и Спајића језеро. 

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм