• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Натура 2000

Нацрт плана управљања Националног парка Тара-Натура 2000, урађен је као пилот пројекат у оквиру Твининг пројекта СП07-ИБ-ЕН-02 “Јачање административних капацитета заштићених подручја у Србији-Натура 2000”, који се спроводи у партнерству између Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, као партнера из Србије, са једне стране и аустријске Агенције за животну средину и грчке организације Европски центар за јавно право, са друге стране.
 
Обрађивач пилот плана управљања Националног парка Тара-Натура 2000 је ЈП”Национални парк Тара” Бајина Башта као управљач Националног парка Тара, уз стручну помоћ Министарства заштите животне средине, рударства и просторног планирања и Завода за заштиту природе Србије. Руководилац пројекта Натура 2000 за Србију је Радислав Момиров, сарадници Јелена Дучић и Душан Огњановић из Министартва заштите животне средине, рударства и просторног планирања. Сарадници на пројекту из Завода за заштиту природе Србије су др Драгана Остојић, мр Предраг Лазаревић, мр Ненад Секулић, Владан Бједов и Дејан Баковић.
 
Саветници на изради Плана управљања Натура 2000, а у оквиру пројекта “Јачање административних капацитета заштићених подручја у Србији-Натура 2000” су Bernd Perpacher – стални Твининг саветник, Катарина Вукшић – асистент сталног Tвининг саветника и експерт Thomas Ellmauer (Аустрија).
 
 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм