• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Правила понашања

Драги посетиоци Национални парк Тара представља природно богатство од националног значаја. Зато се ми трудимо да очувамо његова природна и културна блага и за будуће генерације. Молимо Вас да нам помогнете да национални парк и даље остане оаза нетакнуте природе тако што ће те се придржавати следећих правила:

• Када сте у посети националном парку треба те се понашати тако да ни на који начин не угрозите природне екосистеме и не нарушите основна својства и обележја националног парка (загађивањем, узнемиравањем животиња...).

• Отпад увек одлажите на одговарајућим местима, тј. у кантама и контејнерима.

• Увек се крећите стазама и путевима који су обележени и уређени.

• Задржавајте се само на обележеним и за то предвиђеним местима.

• Ватру ложите само на местима која су зато предвиђена.

• Камповање није дозвољено ван предвиђених места за ту активност.

• Немој те брати и оштећивати ретке и угрожене биљне врсте.

• За брање лековитог биља и шумских плодова треба да имате посебну дозволу.

• Немојте узнемиравати животиње, оштећивати гнезда...

• Уношење алохтоних врста (биљних и животињских) није дозвољено.

• Немојте загађивати реке, потоке и изворе.

• За фотографисање или снимање у комерцијалне сврхе морате имати посебу дозволу.

 УПОТРЕБА ПЛОВИЛА

• За коришћење чамаца, плутајућих инсталација и других пловних објеката (у даљем тексту: пловило) на хидроакумулацијама, власници односно корисници пловила прибављају одобрење Управљача.
• Изузетак од претходног става су јединице Министарства унутрашњих послова и Војске Републике Србије.
• Забрањена је употреба пловила без одобрења Управљача или супротно условима који су утврђени у одобрењу.

• Забрањена је употреба мотора за пловила који имају снагу већу од 20 (двадесет) коњских снага, осим за субјекте који су регистровани за обављање одговарајуће делатности, као што је организовани превоз путника.
• Забрањено је спуштање, употреба и вожња глисера и скутера за воду од стране Корисника и Посетилаца Националног парка на хидроакумулацијама у Националном парку.
• Забрањено је кретање пловила по мраку и у условима слабе дневне видљивости.
• На хидроакумулацији односно језеру „Заовине“ за пловила је дозвољена само употреба весала и електромотора.
• На хидроакумулацијама односно језерима „Спајићи“ и „Крушчица“ забрањена је употреба свих врста пловила.

Надамо се да ћете уживати у посети и боравку у Националном парку Тара, али и да ће те се придржавати ових правила. На тај начин помажете у очувању и заштити природних лепота Таре.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм